Dutch Conservation Center

Dutch Conservation Center is een centrum voor beheer, logistiek, opslag en conservering van cultureel erfgoed. Een initiatief van Koninklijke De Gruijter & Co, Art & Orchestra logistics en Helicon Conservation Support.

Museale & overige collecties

Collecties gebruiken of behouden? Helicon weet alles over preventieve conservering en biedt ondersteuning bij het vinden van balans in gebruik en behoud van collecties.

Monumenten

Wie woont, werkt of leeft in en om een monument, weet dat de balans tussen gebruik en behoud van monumenten lastig is. Helicon helpt hierbij.

Notarisarchieven

Uw notarisarchief in bewaring bij Doc-Direkt? Helicon verzorgt graag de verplichte biologische toets. Of we nemen u de volledige overdracht van protocollen uit handen.

Archeologisch depot

Helicon assisteert bij het zorgvuldig opslaan van vondsten in het archeologisch depot en het aanleggen van een register. Zo blijven collecties en gegevens toegankelijk.

Welkom bij Helicon Conservation Support

De enige partij in Nederland die zich bij uitstek heeft toegelegd op preventief conserveren van culturele of (natuur)historische collecties. Onze professionals hebben veel ervaring met het behouden, beheren en conserveren van collecties. En in onze analyses en adviezen durven wij verder te kijken dan de bestaande en geaccepteerde methoden.
lees meer

Laatste nieuws

Vervolg klimaatonderzoek? Teken het manifest!

Tijdens het symposium ‘It’s all about objects, but we’re climatising air’ spraken de 175 deelnemers, uit alle hoeken van de culturele sector, onder meer over verder klimaatonderzoek met medewerking van normstellende instituten zoals RCE.
lees meer

Klimaatsimulatie voor optimale klimaatcondities

Wat zijn de optimale klimaatcondities voor uw collectie of gebouw, waarbij klimaatinstallaties zo min mogelijk energie verbruiken? Helicon kan dit nu door middel van klimaatsimulatie voor u onderzoeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen van de Erfgoedinspectie en het Museumregister. Helicon biedt altijd maatwerk: ieder pand en iedere collectie is immers anders.
lees meer

 Bekijk meer nieuws

Agenda


22 & 23 maart 2017   5 t/m 7 april 2017 
  2 daagse cursus Art Handling        
Lees meer
  3 daagse cursus CHV voor beslissingsbevoegden
Lees meer

Bekijk agenda
SVGB