Home
Calamiteiten
Over Helicon
Collectie risico's
Collectie informatie
Collectiebeheer
Collectie omgeving
Collectie hantering
Contact
MijnHelicon
klik hier om naar
MijnHelicon te gaan
Log in >
AGENDA OVER HELICON
14 juni 2018
1-daagse cursus Beheer en behoud
Gedurende één dag worden cursisten bijgepraat op het gebied van zorgen voor collectie. Het accent ligt op hoe verslechteren en verlies van collectie met kleine praktische ingrepen vertraagd of voorkomen kan worden. Daarbij moet gedacht worden aan ontstoffen van collectie, het ontdekken van aantasting, het herkennen van schade door licht of klimaat en registratie. Deze cursus is grotendeels vraag gestuurd, dus de cursisten bepalen in principe de inhoud van de dag.
Doelgroep: beginnende medewerkers, opfriscursus voor een ieder die met collecties werkt, vrijwilligers
Locatie: Helicon, Zoeterwoude
Prijs: € 181,50 exclusief BTW
Klik om in te schrijven
27,28 juni 2018
2-daagse cursus Art Handling
Tijdens deze tweedaagse cursus wordt cursisten geleerd om op een verantwoorde wijze om te gaan met objecten. Er wordt onder andere gesproken over het goed analyseren van een object en de af te leggen route, welke verpakkingsmaterialen en –methodes bruikbaar zijn voor intern transport en mogelijke hulpmiddelen. Daarbij wordt gesproken over werkkleding, werkplek en persoonlijke bescherming. Er wordt steeds afgewisseld tussen theorie en praktijk, waarbij de nadruk ligt op praktijkoefeningen.
Doelgroep: beginnende medewerkers, opfriscursus voor een ieder die met collecties werkt, vrijwilligers
Locatie: Helicon, Zoeterwoude
Prijs: € 330,00 exclusief BTW
Klik om in te schrijven
17 september 2018
1-daagse cursus Binnenklimaat meten en interpreteren
Tijdens deze cursus van één dag wordt ingegaan op het meten en registreren van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en materiaalvochtgehalte. Soorten meters, instellingen en plaatsing worden besproken. Ook worden, met behulp van de gemeten waarden, allerlei grafieken gegenereerd en worden de gegevens geanalyseerd. Een groot deel van de cursus bent u zelf bezig met meetapparatuur en met de verwerking van meetgegevens via het internet.
Doelgroep: collectiemedewerkers die zich bezighouden met binnenklimaat en -risico’s, technische dienst
Locatie: Helicon, Zoeterwoude
Prijs: € 181,50 exclusief BTW
Klik om in te schrijven
20,21 september 2018
2-daagse cursus Collectie Hulpverlening (CHV) voor beslissingsbevoegden / coördinatoren
Tijdens deze driedaagse cursus gaan we in op hoe CHV coördinatoren of andere beslissingsbevoegden moeten handelen in geval van een calamiteit waarbij collectie betrokken is. Welke preventieve stappen hadden gezet moeten worden, hoe bereid je jouw organisatie voor op een calamiteit met collectie, hoe zit een CHV plan in elkaar en hoe werkt een veiligheidsnetwerk? Dit en meer wordt besproken, afgewisseld met het concreet meemaken van diverse calamiteiten waarin gehandeld moet worden. Niet alleen water- en brandschade, maar ook het vallen van een object, stofoverlast en andere bedreigingen voor een collectie komen aan bod. We maken gebruik van objecten die daadwerkelijk net door een calamiteit getroffen zijn. Tijdens elke calamiteit wordt van deelnemers verwacht dat ze het hele traject organiseren. Dus niet alleen het beredderen, maar ook alle stappen daarvoor en daarna. Van het organiseren van hulpmiddelen en externe partijen, tot het beslissen wat er met de getroffen objecten moet gebeuren en het maken van afspraken met de verzekeraar. Ervaring met beredderen geeft handvatten voor het nemen van beslissingen.
Doelgroep: beslissingsbevoegden binnen het CHV team, mensen die zich willen bekwamen in CHV of een CHV plan gaan schrijven
Locatie: Helicon, Zoeterwoude
Prijs: € 614,25 exclusief BTW
Klik om in te schrijven
6,7,8 november 2018
3-daagse cursus Verpakken en transport
In deze driedaagse cursus gaan we in op alle aspecten die met verpakken en verplaatsen van objecten te maken hebben. Het startpunt is altijd het kijken naar en het beoordelen van het object. Daarna wordt een risicoanalyse gemaakt van het te volgen traject. Uit alle verzamelde gegevens komt vervolgens een verpakkingsontwerp en een keuze voor een transportmiddel en de te gebruiken hulpmiddelen. Ook over deze mogelijkheden wordt uitgebreid gesproken. Daarbij wordt een breed assortiment verpakkingsmaterialen en –methoden onder de loep genomen, alsmede de rol van een koerier, het gebruik van loggers en klimaat binnen een verpakking. De cursus biedt een goede balans tussen theorie en praktijk. Zo worden er objecten verpakt, en krijgt elke cursist een verpakt object om uit te pakken en te analyseren.
Doelgroep: medewerkers die transporten organiseren en aansturen
Locatie: Helicon, Zoeterwoude
Prijs: € 544,50 exclusief BTW
Klik om in te schrijven

 
 
Missie & visie
Klanten
Referentieprojecten
Cursussen
Agenda
Medewerkers
Vacatures
Producten
Nieuwsbrieven