Home
Nieuws
Collectieprojecten
Collectie Hulpverlening
Kennis & Educatie
Klimaat & Luchtkwaliteit
Onderhoud & Contracten
Archieven
Depotontwikkeling
Over Helicon
MijnHelicon
klik hier om naar
MijnHelicon te gaan
Log in >
KENNIS & EDUCATIE
CURSUS KLIMAATBEHEER DOCENTEN INHOUD
Cursusbeschrijving
In deze cursus wordt onder andere ingegaan op de basisvaardigheden die te maken hebben met het binnenklimaat (wat is een goed binnenklimaat, hoe kun je dit staven met metingen, hoe verwerk je de resulktaten uit een meting). Daarnaast wordt het ontwikkelen van een visie voor het binnenklimaat besproken: wat is technisch mogelijk en wat is voor de collectie wenselijk? Met welke middelen laat je het binnenklimaat voldoen aan het gewenste binnenklimaat? Op het einde van de cursus vindt een theorietoets plaats.

Cursusdata (ééndaagse cursus)
  • 16 april 2020 (klik hier om je aan te melden)

Doelgroep
Iedereen die meer wil weten van het effect van klimaat op collecties, zowel vanuit technische dienst als collectiebeheer.

Voorkennis cursist
Van de cursist wordt enige kennis van beheer en behoud verwacht.

Vervolg
Mogelijke vervolgcursussen zijn in ontwikkeling en worden in 2020 verwacht.

Certificaat
Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer na toetsing het certificaat 'Cursus Klimaatbeheer'.

Prijs
De prijs voor deze cursus bedraagt € 480,- ex. BTW per persoon. De cursus wordt inclusief een lunch verzorgd.

Planning
De cursus wordt ten minste tweemaal per jaar aangeboden (1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar). Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus doorgaan. Deelnemers worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd.
Helicon bereddert 24/7 collecties in geval van een calamiteit. Hierdoor is het mogelijk dat de locatie of de docenten ingezet moeten worden. In dat geval kan het zijn dat de cursus moet worden verzet.


Marco Martens
Productmanager Klimaat&Luchtkwaliteit
Klimaatbeheer
Art Handling Intern
Art Handling Extern
CHV voor medewerkers
CHV voor coördinatoren
Beheer & Behoud
Cursus op maat
Achtergrondinformatie