Home
Nieuws
Collectieprojecten
Collectie Hulpverlening
Kennis & Educatie
Gebouw & Klimaat
Onderhoud & Contracten
Archieven
Depotontwikkeling
Over Helicon
MijnHelicon
klik hier om naar
MijnHelicon te gaan
Log in >
KENNIS & EDUCATIE
CURSUS ART HANDLING INTERN DOCENTEN INHOUD
Cursusbeschrijving
Deze cursus spitst zich helemaal toe op het hanteren en transporteren van objecten binnen een gebouw. De risicoanalyse van het object en de omgeving wordt in samenhang met de routeanalyse uitgelegd zodat de deelnemer zich bewust wordt van alle keuzes die gemaakt (moeten) worden voor, tijdens en na een verplaatsing van een object.

Cursusdata (tweedaagse cursus)
  • 14 en 21 oktober 2021 (klik hier om je aan te melden)

Doelgroep
Iedereen die objecten voorbereidt op interne transporten en/of objecten intern vervoert.

Voorkennis cursist
Enige kennis van beheer en behoud is gewenst.

Certificaat
Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer na toetsing het certificaat 'Cursus Art Handing Intern'.

Prijs
De prijs voor deze cursus kunt u opvragen bij Helicon. De cursus wordt inclusief een lunch verzorgd.

Planning
De cursus wordt ten minste tweemaal per jaar aangeboden (1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar). Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus doorgaan. Deelnemers worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd.
Helicon bereddert 24/7 collecties in geval van een calamiteit. Hierdoor is het mogelijk dat de locatie of de docenten ingezet moeten worden. In dat geval kan het zijn dat de cursus moet worden verzet.
Ook in het geval van aanscherping rondom Coronamaatregelen worden cursusdata aangepast.

Basis Beheer & Behoud
Art Handling Intern
Art Handling Extern
Hanteren van verpakingen
CHV voor medewerkers
CHV voor coördinatoren
Klimaatbeheer
Cursus op maat
Achtergrondinformatie