Home
Nieuws
Collectieprojecten
Collectie Hulpverlening
Kennis & Educatie
Gebouw & Klimaat
Onderhoud & Contracten
Archieven
Depotontwikkeling
Over Helicon
MijnHelicon
klik hier om naar
MijnHelicon te gaan
Log in >
KENNIS & EDUCATIE
CURSUS ART HANDLING EXTERN DOCENTEN INHOUD
Cursusbeschrijving
Hanteren, verpakken en verplaatsen zijn de drie elementen die tijdens deze ééndaagse cursus behandeld worden. De focus ligt op objecten die vanuit een organisatie/gebouw naar een andere organisatie/gebouw worden overgebracht. De cursus is een verbreding van de eerdere cursus Art Handling Intern waarbij vooral wordt stilgestaan bij hanteringen en lichte verpakkingen binnen één organisatie/gebouw.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: schokken en trillingen tijdens verschillende soorten transport, mogelijke externe transportmiddelen, de rol van de koerier, wat zijn indicatoren, meters en insluipers, en welke verpakkingsmaterialen zijn beschikbaar?

Cursusdata (ééndaagse cursus)
  • 12 oktober 2021 (klik hier om je aan te melden)

Doelgroep
Iedereen die objecten voorbereidt op externe transporten, objecten extern vervoert en/of als koerier een transport begeleidt.

Voorkennis cursist
Kennis van het hanteren van objecten en het transporteren van objecten volgens de Helicon 8-step approach. Deze kennis is op te doen door de cursus Art Handling Intern bij Helicon te volgen.

Certificaat
Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer na toetsing het certificaat 'Cursus Art Handing Extern'.

Prijs
De prijs voor deze cursus kunt u opvragen bij Helicon. De cursus wordt inclusief een lunch verzorgd.

Planning
De cursus wordt ten minste tweemaal per jaar aangeboden (1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar). Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus doorgaan. Deelnemers worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd.
Helicon bereddert 24/7 collecties in geval van een calamiteit. Hierdoor is het mogelijk dat de locatie of de docenten ingezet moeten worden. In dat geval kan het zijn dat de cursus moet worden verzet.
Ook in het geval van aanscherping rondom Coronamaatregelen worden cursusdata aangepast.

Basis Beheer & Behoud
Art Handling Intern
Art Handling Extern
Hanteren van verpakingen
CHV voor medewerkers
CHV voor coördinatoren
Klimaatbeheer
Cursus op maat
Achtergrondinformatie