Home
Nieuws
Collectieprojecten
Collectie Hulpverlening
Kennis & Educatie
Klimaat & Luchtkwaliteit
Onderhoud & Contracten
Archieven
Depotontwikkeling
Over Helicon
MijnHelicon
klik hier om naar
MijnHelicon te gaan
Log in >
KENNIS & EDUCATIE
CURSUS COLLECTIE HULPVERLENING VOOR MEDEWERKERS DOCENTEN INHOUD
Cursusbeschrijving
In deze tweedaagse cursus wordt onder andere ingegaan op de werking van het CHV team binnen een instelling, op calamiteiten die je tegen kunt komen en op mogelijke hulpmiddelen en -materialen. Vragen zoals wanneer en hoe evacueer je de collectie en wanneer evacueer je juist niet komen tijdens de cursus aan bod. Ook wordt met een aantal calamiteiten daadwerkelijk geoefend. Het is een praktisch ingestelde cursus met een theoretische achtergrond. Het maken van een risicoanalyse aan de hand van de 10 Schadefactoren leert ons welke handelingen bij een calamiteit noodzakelijk zijn. De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets.

Cursusdata (tweedaagse cursus)
  • 3 & 10 maart 2020 (klik hier om je aan te melden)

Doelgroep


Voorkennis cursist


Vervolg
Mogelijke vervolgcursussen zijn in ontwikkeling en worden in 2020 verwacht.

Certificaat
Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer na toetsing het certificaat 'Cursus Verpakken & Transport'.

Prijs
De prijs voor deze cursus bedraagt € 535,- ex. BTW per persoon. De cursus wordt inclusief een lunch verzorgd.

Planning
De cursus wordt ten minste tweemaal per jaar aangeboden (1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar). Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus doorgaan. Deelnemers worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd.
Helicon bereddert 24/7 collecties in geval van een calamiteit. Hierdoor is het mogelijk dat de locatie of de docenten ingezet moeten worden. In dat geval kan het zijn dat de cursus moet worden verzet.


Productmanager CHV
Directeur Helicon België
Inhoudelijk Directeur
Klimaatbeheer
Art Handling Intern
Art Handling Extern
CHV voor medewerkers
CHV voor coördinatoren
Beheer & Behoud
Cursus op maat
Achtergrondinformatie