Home
Nieuws
Collectieprojecten
Collectie Hulpverlening
Kennis & Educatie
Gebouw & Klimaat
Onderhoud & Contracten
Archieven
Depotontwikkeling
Over Helicon
MijnHelicon
klik hier om naar
MijnHelicon te gaan
Log in >
KENNIS & EDUCATIE
CURSUS KLIMAATBEHEER DOCENTEN INHOUD
Cursusbeschrijving
In deze cursus wordt onder andere ingegaan op de basisvaardigheden die te maken hebben met het binnenklimaat (wat is een goed binnenklimaat, hoe kun je dit staven met metingen, hoe verwerk je de resulktaten uit een meting). Daarnaast wordt het ontwikkelen van een visie voor het binnenklimaat besproken: wat is technisch mogelijk en wat is voor de collectie wenselijk? Met welke middelen laat je het binnenklimaat voldoen aan het gewenste binnenklimaat? Op het einde van de cursus vindt een theorietoets plaats.

Cursusdata (ééndaagse cursus)

Doelgroep
Iedereen die meer wil weten van het effect van klimaat op collecties, zowel vanuit technische dienst als collectiebeheer.

Voorkennis cursist
Van de cursist wordt enige kennis van beheer en behoud verwacht.

Certificaat
Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer na toetsing het certificaat 'Cursus Klimaatbeheer'.

Prijs
De prijs voor deze cursus kunt u opvragen bij Helicon. De cursus wordt inclusief een lunch verzorgd.

Planning
De cursus wordt ten minste tweemaal per jaar aangeboden (1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar). Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus doorgaan. Deelnemers worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd.
Helicon bereddert 24/7 collecties in geval van een calamiteit. Hierdoor is het mogelijk dat de locatie of de docenten ingezet moeten worden. In dat geval kan het zijn dat de cursus moet worden verzet.
Ook in het geval van aanscherping rondom Coronamaatregelen worden cursusdata aangepast.

Marco Martens
Productmanager Gebouw & Klimaat
Basis Beheer & Behoud
Art Handling Intern
Art Handling Extern
Hanteren van verpakingen
CHV voor medewerkers
CHV voor coördinatoren
Klimaatbeheer
Cursus op maat
Achtergrondinformatie