Nederlands
English
Contact
PAUSEBOX®
De PauseBox® is een kant-en-klare depotoplossing voor archieven, archeologie en musea. De box biedt een optimale omgeving voor het bewaren van collecties met een minimum investering en lage jaarlijkse kosten.

INTRODUCTIE

Collecties zijn niet altijd in gebruik. Tussen tentoonstellingen door worden ze opgeslagen in een depot. Wat zou er gebeuren als collecties, net als sommige dieren, in een winterslaap zouden kunnen gaan? Als ze in een veilige omgeving zonder verstoringen konden blijven met weinig verval en daardoor een langere levensverwachting? Wat als je op een pauzeknop kon drukken om de tijd te stoppen? Dat is het idee achter de PauseBox®.

HOE HET WERKT

De meeste objecten zijn hygroscopisch; dat betekent dat vocht aanwezig is in de materialen. Papieren objecten bevatten bijvoorbeeld ongeveer 10 procent van hun massa als water. Het veranderen van deze hoeveelheid water leidt tot krimpen en uitzetten, wat tot spanningen en schade kan leiden. Het materiaalvochtgehalte dient dus enigszins constant te blijven. Traditioneel wordt hiervoor de relatieve vochtigheid van de lucht door diverse apparaten constant gehouden. In de PauseBox® wordt echter een omgeving gecreëerd waarin de verstoringen minimaal zijn. De box is zodanig geconstrueerd dat temperatuur, vocht, zonnestraling, vervuiling, schimmels en beestjes worden buitengesloten. Omdat geen veranderingen optreden, is ook geen correctie benodigd.

DE BALANS VINDEN

Objecten en de omringende lucht komen in een evenwichtssituatie. De hoeveelheid vocht in de objecten is in evenwicht met de relatieve luchtvochtigheid van de omringende lucht. Lucht bevat echter vrij weinig vocht (ongeveer 10 gram per m3) in tegenstelling tot de objecten (100 gram per kilo object); 99,9 % van het in de PauseBox® aanwezige vocht zal in de objecten zitten.
In geval van een verstoring, bijvoorbeeld bij het openen van een deur om een object uit te nemen, zal de relatieve luchtvochtigheid wat veranderen. Wanneer de deur gesloten wordt, ontstaat opnieuw een evenwicht. Door het grote verschil in vochtinhoud zal het vochtgehalte van de materialen nauwelijks veranderen, terwijl de relatieve luchtvochtigheid vrijwel gelijk zal worden aan de voorgaande evenwichtswaarde.

PROTOCOLLEN

Een depot is meer dan alleen een gebouw. Protocollen zijn nodig om ervoor te zorgen dat werkwijzen worden vastgelegd en routinematige controles worden uitgevoerd. Hiermee kan een maximale veiligheid worden gegarandeerd gedurende de gehele ‘pauze’ van de collectie.
Het monitoren van het binnenklimaat, een pest management programma, een calamiteitenplan, goede registratie enzovoort zijn allemaal in deze protocollen opgenomen.

KLIMAAT

PauseBoxen® worden in een grotere omhullende ruimte geplaatst. Dat kan een bestaande of een nieuwe ruimte zijn. Deze omhullende ruimte zorgt voor een goede basis: wind, regen en zonlicht worden buitengehouden. Daarnaast kan deze omhullende ruimte op een gewenste temperatuur worden geregeld, gebaseerd op optimale conservering, veilig hanteren van objecten of een combinatie van beide.
ASHRAE klimaatklasse AA staat seizoensaanpassingen in de temperatuur van +5 oC en -5 oC toe. In de meeste gebouwen kan de PauseBox® aan deze eisen voldoen zonder dat in de omhullende ruimte gekoeld of verwarmd hoeft te worden. In het geval van een gewenste temperatuur van bijvoorbeeld 18 oC kan een eenvoudige vloerverwarming worden toegepast.

DEPOTONTWERP

De PauseBox® is gemaakt van witte sandwichpanelen die eenvoudig te reinigen zijn. Bovendien geven ze het depot een modern en net jasje.
Het ontwerpen van een heel depot behelst het maatvoeren en positioneren van diverse PauseBoxen® in een gebouw. Vaak bepalen de collecties welk opslagtype gebruikt gaat worden (bijvoorbeeld schappen, lades of schilderijrekken). Dit type heeft invloed op de breedte van het gangpad. Het aantal gangpaden en de diepte en breedte van het opslagsysteem bepaalt dus de grootte van de PauseBox®. Het wordt aangeraden te streven naar een oppervlak van 50 tot 200 m2 per PauseBox®.

WAT IS INBEGREPEN?

De PauseBox® wordt volledig opgeleverd:
 • Zelfdragende constructie lucht- en dampdicht
 • Schuifdeur met dubbele dichting
 • Luchtrecirculatie systeem
 • EU9 filtering van gerecirculeerde lucht
 • LED verlichting met bewegingssensoren
 • Alarm sensoren
 • Monitoring van temperatuur en relatief vocht
Additionele opties:
 • Automatisch toegangscontrole systeem
 • N2 brandblussysteem
 • Additionele koolstoffiltering (PauseBox® Gefilterd)
 • Additionele ontvochtiging (PauseBox® Droog)
 • Additionele koeling & ontvochtiging (PauseBox® Koel)

FIJNAFSTEMMING

De prestaties van de PauseBox® hangen onder andere af van het soort collectie dat wordt opgeslagen, de verhouding tussen lucht en objecten, het natuurlijke klimaat van de omhullende ruimte en uw wensen. Om tot een optimale situatie te komen, wordt elke situatie gemodelleerd en gesimuleerd met state-of-the-art software.
De simulatie helpt ook bij het exact bepalen van de opbouw van de PauseBox®, bijvoorbeeld om vast te stellen of isolatie toegepast dient te worden en in welke dikte.

REGELGEVING

VARIANTEN

De PauseBox® kent enkele varianten.